Tag Archives: שר"פ

האם השר"פ יהרוג את שירותי הבריאות הציבוריים?

בואו נסכם כמה מהחסרונות המובנים בקידום השר"פ (שירותי רפואה פרטית) על פני הרפואה הציבורית: שר"פ מפלה בין אלו שידם משגת לממן טיפולים וניתוחים פרטיים, לאלו שלא. זו אפליה מובנית מעצם קיום הרעיון. קידום השר"פ על פני הציבורית מחליש את המערכת הציבורית וגורם לניוונה. בכך: אמון הציבור במערכת הציבורית יורד וישנו מעגל קסמים בו הבעת אי- האמון מדירה את רגליהם של אנשים ... Read More »